News

   
UTCC JOB FAIR 2013
08 กุมภาพันธ์ 2556


กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ได้จัดกิจกรรม UTCC JOB FAIR 2013 โดยจัดกิจกรรมการจัดหางานให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน อาทิ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ดร.อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวรายงาน และมี ดร.ผุสดี พลสารัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

Tag Search : UTCC JOB FAIR 2013


พิธีบำเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราช
สานสัมพันธ์ศิษย์นิติศาสตร์
ประกาศผลทุนนักกีฬา รอบ 2
หลักสูตร MBA Online โครงการความร่วมมือกับธนาคารออมสิน
สนับสนุนทุนการศึกษา
ขอเชิญชมละครเวทีเรื่อง “คืนหฤหรรษ์ วันไฟดับ”
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ค่าย “เพาะกล้าพันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้าน รุ่นที่ ๒”
เยาวชนดีเด่นประกายเพชร ประจำปี 2555
บริจาคโลหิต
อนาคตนิติบุคคล บ้านและคอนโดในยุค AEC
ลงนามความร่วมมือ
คริสต์มาสพาฝัน สังสรรค์ส่งท้ายปี2013
รื่นเริงเถลิงศกใหม่ สงกรานต์ ไทย ใจ๋ล้านนา
ปั้นไอเดีย..สู่แบรนด์
เปิดสนามกีฬาใหม่