News

   
UTCC JOB FAIR 2013
08 กุมภาพันธ์ 2556


กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ได้จัดกิจกรรม UTCC JOB FAIR 2013 โดยจัดกิจกรรมการจัดหางานให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน อาทิ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ดร.อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวรายงาน และมี ดร.ผุสดี พลสารัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

Tag Search : UTCC JOB FAIR 2013


ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคปฏิบัติทุนดนตรีไทย
เยี่ยมชม ม.หอการค้าไทย
ให้การต้อนรับ
ร่วมมือทางวิชาการ
รอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 7
หลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2557
TEPCoT รุ่น 6 ดูงาน จ.ตาก และพม่า
ประกาศ ย้ายที่ทำการศูนย์บริการ Notebook
เลื่อนกำหนดการสอบทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี
ม.หอการค้าไทย เปิดศูนย์ศึกษาทางการค้า SEA-LAC
โครงการ “ตลาดอาชีพ ครั้งที่ 16” UTCC JOB FAIR 2009
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพรพิมล สุขใหม่
Brand ไทย สู่ AEC
ชนะเลิศ Nescafe Ice Cool SME Challenge