News

   
UTCC JOB FAIR 2013
08 กุมภาพันธ์ 2556


กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ได้จัดกิจกรรม UTCC JOB FAIR 2013 โดยจัดกิจกรรมการจัดหางานให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน อาทิ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ดร.อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวรายงาน และมี ดร.ผุสดี พลสารัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

Tag Search : UTCC JOB FAIR 2013


คิดอย่างสร้างสรรค์ฯ
ชนะเลิศบทความทางเศรษฐศาสตร์
รับสมัครทุนดนตรีไทยและนาฏศิลป์
ด้วยรักและผูกพัน...วันเกษียณ
พิธีไหว้ครู – ครอบครู ดนตรีไทยและนาฏศิลป์
สรรพากรสอนภาษี
ม.หอการค้าไทย รุกตลาดต่างประเทศ ส่ง รอท. ลงนามความร่วมมือ
รายชื่อนักศึกษา 50 คนแรก ที่มารับ My Choice Clicker
สู่เนปาล
ขอเชิญชวนอุดหนุนข้าวหอมมะลิโครงการ CSR
ข่าวประกาศ! สำหรับนักศึกษาทุน
Marketing Day 2011
พี่หอการค้าฯ น้องสุรศักดิ์ฯ เรารักกัน
ขอเชิญน้องๆ นศ. ชั้นปีที่ 1 มาเลือกชมและเลือกเข้าเป็นสมาชิกชมรมต่างๆ
คณะพี่...โรงเรียนน้อง ครั้งที่ 4