News

   
UTCC JOB FAIR 2013
08 กุมภาพันธ์ 2556


กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ได้จัดกิจกรรม UTCC JOB FAIR 2013 โดยจัดกิจกรรมการจัดหางานให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน อาทิ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ดร.อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวรายงาน และมี ดร.ผุสดี พลสารัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

Tag Search : UTCC JOB FAIR 2013


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ใหม่ ของ ม.หอการค้าไทย
กอล์ฟการกุศล
ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานแถลงข่าว TEPCot 3
เปิดโลกกว้างกับ eBay
ประกวดการสร้างแบรนด์ธุรกิจ
เชิญชวนประกวดภาพถ่ายวันแม่
ขอเชิญชวนประกวดหนังสั้นไทยเกาหลี
ให้การต้อนรับ
Marketing Day 2012
ชุมชนสัมพันธ์...กลยุทธ์ฉุดวิกฤต
ทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับมาม่า ครั้งที่ 12
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดให้บริการห้อง Internet สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท
ขอเชิญฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ตารางเรียนภาคฤดูร้อนพิเศษ สำหรับปี 1
ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม ปี 2550