News

   
UTCC JOB FAIR 2013
08 กุมภาพันธ์ 2556


กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ได้จัดกิจกรรม UTCC JOB FAIR 2013 โดยจัดกิจกรรมการจัดหางานให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน อาทิ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ดร.อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวรายงาน และมี ดร.ผุสดี พลสารัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

Tag Search : UTCC JOB FAIR 2013


สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ทศวรรษที่ 4 คณะมนุษษยศาสตร์
เด็กบัญชี เก่ง
รายชื่อTRUE - Router Modem (เพิ่มเติม3-12-55)
MBA Online เปิดรับสมัครแล้ว
ร่วมอาลัย
สมาคมศิษย์เก่า ม.หอการค้าไทย จัดโครงการเสวนา
30 ปี มนุษยศาสตร์ ถวายพระประธาน
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประกวดเพลงพื้นบ้าน
จิตอาสา ฝ่าวิกฤติน้ำท่วม
ทิศทางไทย : ธุรกิจผลิตไฟฟ้า
มอบเงินช่วยชาวญี่ปุ่น
AEC Immersion Programs 2013
คณะพี่..โรงเรียนน้อง ครั้งที่ 3
ประกาศจากสำนักทะเบียนและประมวลผล