News

   
UTCC JOB FAIR 2013
08 กุมภาพันธ์ 2556


กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ได้จัดกิจกรรม UTCC JOB FAIR 2013 โดยจัดกิจกรรมการจัดหางานให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน อาทิ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ดร.อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวรายงาน และมี ดร.ผุสดี พลสารัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

Tag Search : UTCC JOB FAIR 2013


UTCC JOB FAIR 2010
ให้การต้อนรับ
UTCC Young Social Heroes Camp รุ่นที่ 3
ขอแสดงความยินดี ที่ผลการแข่งขันเชียร์ลีดเดอร์
การรื้อฟื้นเพลงเรือของชุมชนบ้านวัดมะเกลือ
การระงับข้อพิพาทธุรกิจ
เลื่อนงาน 1 ทศวรรษโลจิสติกส์
ลงทะเบียนออนไลน์ โครงการเตรียมความพร้อมสู่สังคมอนาคต
ลงนามวิชาการกับสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว
รวมพลังต่อต้านคอรัปชั่น
หลักสูตรปลูกตาใน เฟส2
ชีวิตนักศึกษากับเศรษฐกิจพอเพียง
การจัดการความเสี่ยงแบบ ERM
Professional Family Business
ยินดีต้อนรับ TEPCoT รุ่น 7