News

   
UTCC JOB FAIR 2013
08 กุมภาพันธ์ 2556


กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท สรรพสาร จำกัด และสำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ 3 ได้จัดกิจกรรม UTCC JOB FAIR 2013 โดยจัดกิจกรรมการจัดหางานให้กับนักศึกษา ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2556 ณ.หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจาก นายสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากกระทรวงแรงงาน อาทิ นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน ดร.อารักษ์ พรหมณี รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เข้าร่วมงาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นประธานกล่าวรายงาน และมี ดร.ผุสดี พลสารัมย์ รองอธิการบดีฝ่ายการต่างประเทศ และ อ.สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมให้การต้อนรับ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

Tag Search : UTCC JOB FAIR 2013


รวมใจช่วยชาวเฮติ
ขอเชิญฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ม.หอการค้าไทยเจ๋ง! เปิดโครงการ EGG Project
นักศึกษา CEO MBA จัดกิจกรรม CSR
ต่อยอดความรู้ เพิ่มมุมมองทางธุรกิจ
จิตอาสารักษ์มหาวิทยาลัย
มอบเงินสนับสนุนมูลนิธิ พอ.สว.
ขอเชิญพี่น้องศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ชาวบัวชมพู
มาม่า ครั้งที่ 14
สัมมนาพนักงานใหม่ ปี 2551
Behavioural Economics
นสพ.หอข่าว คว้ารางวัลชนะเลิศ
เด็กมะนุดติว GAT สุดซอย
ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม ปี 2550
เพาะกล้า พันธุ์เก่ง เพลงพื้นบ้าน (NEW GEN FS)